Hem

Senaste Nytt

Kallelsetill årsmöte 2023


Medlemmar och övriga intresserade kallas till årsmöte i
Malå Dragspelsklubb.


Söndag12 mars, kl. 14.00

Spellokalen, Storgatan 78, Malå!


Motioner ska vara inlämnade senast 3 mars till Börje Norqvist!


Sedvanliga årsmöteshandlingar

Föreningenbjuder på kaffe/te, smörgås och kaka!


Anmälan till Börje, 070-520 51 45, senast 8 mars!

Meddelabehov av specialkost!

Tamed instrumenten!

Norgeresan 2018

Dragspelsklubbens aktiviteter             Verksamhetsplanering, 2023

 12 mars Årsmöte 14.00
 20 maj   Spelmansstämma på Hotell Tjamstan,                    Malå, start kl. 12.00
 6 juni     Nationaldagen – musik på                                       hembygdsgården
 8 juni,    Våravslutning kl. 18.00.
 17 juni   Kniv-Elisdagen - musik på                                      hembygdsgården
 23 juni   Midsommarafton - musik på                                   hembygdsgården


Höstupptakt – tid och plats beslutas längre fram
Övrig  arrangemang beslutas allt eftersom